Zraz 12.8.06 Praha 1-medzinarodny - Sustredeny sprievodca a pozorny posluchac5/35
Sustredeny sprievodca a pozorny posluchac