Pripravy na 17.septembra - mam kucerave vlasy, takye moyno budem mat podobny uces2/9
mam kucerave vlasy, takye moyno budem mat podobny uces