Ivka & Ďuri, 17. 10. 2009 - Môj zásnubný, ktorý som dostala úplne nečakane na veľmi významnom mieste pre nás oboch2/31
Môj zásnubný, ktorý som dostala úplne nečakane na veľmi významnom mieste pre nás oboch