Ivka & Ďuri, 17. 10. 2009 - Inšpirácia20/31
Inšpirácia