Filmy so svadobnou tematikou

2. sep 2019
Filmy so svadobnou tematikou - Svadba

Svadba

  • diqushqaa
    AUTOR
    Človek žijúci v západnom modernom svete nebude veriť, že uprostred vyspelého Belgicka môžu ešte aj dnes pretrvávať v niektorých etnických komunitách také obmedzujúce tradície, ako máme možnosť vidieť v najnovšej koprodukčnej snímke belgického režiséra Stephana Strekera. A predsa to tak je. Režisér a scenárista v jednej osobe si dal veľmi záležať, aby mikrosvet tradičnej pakistanskej spoločnosti zobrazil hodnoverne vo všetkých detailoch. Výsledok je svojou fatalitou miestami až absurdný a dozaista nenechá diváka chladným.

    Tvorca sa inšpiroval skutočnosťou a aby dôsledne vykreslil portrét pakistanskej kultúry si k spolupráci prizval konzultanta z jej radov. Všetko, čo vo filme vidíme, je výsledkom štúdia pre nás neznámej kultúry. Režisér priznáva, že mu hlavne ide o to, aby diváci pochopili perspektívu konania každého charakteru. Toto predsavzatie spĺňa, keďže príbeh neoddeľuje kladných a záporných hrdinov, dokonca ani nedémonizuje pre nás nepochopiteľné tradície a nikoho nesúdi.