Erika a Peťo

4. jan 2006
Erika{{_AND_}}Peťo - tak tu sa to stalo :)

tak tu sa to stalo :)