Aj tajne sny patria k pripravam III. - a toto pre seba9/16
a toto pre seba