Začalo sa s prípravami - v tomto style vyzdoba, ale veeela kvetov :-)5/6
v tomto style vyzdoba, ale veeela kvetov :-)