Všetko to, čo mám v predstavách a aj v skutočnosti pre náš deň