Nedalo mi to nevytvoriť takýto album, keď väčšina našich chlapov teraz sedí pred telkami a my s nimi (s laptopom na kolenách s otvorenou stránkou MS :-D )