Možno takéto... 5.6.2009 - biele lesklé zlato, stred upravený diamantovým brusením (či ako sa to volá)36/38
biele lesklé zlato, stred upravený diamantovým brusením (či ako sa to volá)