Jarka a Peťo

4. sep 2008
Jarka{{_AND_}}Peťo - ...ktorú chytila moja svedkyňa

...ktorú chytila moja svedkyňa