Príprava

10. máj 2010
Príprava - kde by som takú dostala?

kde by som takú dostala?