Jednoducho co ma zaujalo... - nakoniec som si kupila tuto...len kremovu a bola v skvelej cene...7/11
nakoniec som si kupila tuto...len kremovu a bola v skvelej cene...