Jednoducho co ma zaujalo... - alebo tieto...krása...len neviem či nebudu moc tmavé...10/11
alebo tieto...krása...len neviem či nebudu moc tmavé...