Takto?...alebo.... - ...hmm...skôr asi pre takú menšiu svadbičku18/40
...hmm...skôr asi pre takú menšiu svadbičku