Takto?...alebo.... - niečo na tento spôsob?...uvidíme či sadnú22/40
niečo na tento spôsob?...uvidíme či sadnú