Takto?...alebo.... - možno na redový27/40
možno na redový