Takto?...alebo.... - keďže zatiaľ len hľadáme...jedna z možností40/40
keďže zatiaľ len hľadáme...jedna z možností