Prípravy na náš vysnívaný deň - skúška účesu...(Zlaťa Kotorová MI)...už len zafarbiť vlásky a je to2/9
skúška účesu...(Zlaťa Kotorová MI)...už len zafarbiť vlásky a je to