Čo všetko už máme... - to čo nebude vidieť...:)27/32
to čo nebude vidieť...:)