Bude svadba, svadbička :) - ...a na ľudovú nôtu, aby sme si zaspievali, ale aj zakrepčili, budú hrať perfektní mladí muzikanti z Krajnanskej muziky...8/65
...a na ľudovú nôtu, aby sme si zaspievali, ale aj zakrepčili, budú hrať perfektní mladí muzikanti z Krajnanskej muziky...