Bude svadba, svadbička :) - Prípravy pokračujú, strihám menovky, visačky na fľaše a zasadací poriadok...potom ešte polepiť, dozdobiť :-D možno aspoň polovicu dnes stihnem :-)32/65
Prípravy pokračujú, strihám menovky, visačky na fľaše a zasadací poriadok...potom ešte polepiť, dozdobiť :-D možno aspoň polovicu dnes stihnem :-)