Prípravy na deň D II. -  čo už máme - zadovážila som si už aj bižutériu...3/11
zadovážila som si už aj bižutériu...