NIN AND TIN 2009 - nakoniec asi vyhrala tato....1/3
nakoniec asi vyhrala tato....