Olinka{{_AND_}}Matúš - troška rozpytlenia v jednom bare4/13
troška rozpytlenia v jednom bare