7.6.2008 Denis a Maroš - uz vyzdobene24/55
uz vyzdobene