Nas sen sa splni 26.5.07 - takuto celenku zhanam, ak niekto vie kde ju zozeniem nech sa ozve2/27
takuto celenku zhanam, ak niekto vie kde ju zozeniem nech sa ozve