5. jan 2021

    Ahojte nevesty, citujem zo včerajšej správy RÚVZSR:

    Zachytili sme viaceré otázky, ktoré sa týkali vyhlášky k organizácii hromadných podujatí. Nejasnosti sa objavovali najmä v prípade organizácie obradov a ich civilných verzií. Radi by sme vás touto cestou upozornili na výklad nastavených opatrení:

    ℹ do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie a podobne.
    ℹ obmedzenie počtu osôb na...