Výzdoba, kvety, tlačoviny: Flordeluxe
Miesto: Rezdencia Bokšov