Koncept ,výzdoba, kvety, tlačviny: Flordeluxe
Foto: Nikoleta Mackovjak photography
Miesto: Slamený Dom