Výzdoba, kvety, dekorácie, tlačoviny: Flordeluxe
Miesto: Boutique hotel Chrysso
Candy bar: Lucya Cvik - Kvalitnetorty