Koncept, kvety, výzdoba, tlačoviny, koordinácia: Flordeluxe
Miesto: Hotel Bankov
Candy bar: Lucya Cvik - kvalitnetroty.sk