Ukážky z krátkych dokumentov, ktoré mali premiéru priamo počas svadobného dňa.