Kvetinovú výzdobu zabezpečila Loretta Solgayová - Lorett Style