Info o cenách, dodaní a zmenách pokojne posielajte na myday@myday.sk alebo tu do internej pošty :-)