Týmto chcem poďakovať Hana a Jakub, že som mal tú dôveru a šancu zvečniť Váš suprový deň. Zároveň chcem popriať do ďalšieho spolunažívania všetko len to najsamlepšie !