S Nikol a Danielom sme fotili na Bratislavskom hrade a v novej gotickej záhrade. Samotná hostina sa konala na lodi na Dunaji. Sympatická svadba plná smiechu, moc pozitívna.