... nech sa Vám všetkýcm rozsvietia v srdciach plamienky lásky a pokoja ...
KRÁSNE SVIATKY ! :)