Z histórie slovenského vína

29. apr 2014

Slovenské vína sú originálne a neobyčajné.

Víno zo Slovenska sa hrdo pýši bohatou minulosťou siahajúcou až k časom Rímskej ríše.
Je to nápoj moderný a zároveň najstarší, o čom svedčia rôzne krásne príbehy.

  
Francúzsky kráľ Ľudovít XIV. sa nechal počuť, že náš Tokaj je kráľom vín a nie je jediným kráľom, ktorý pili naše vína, pretože ich považovali za liek či čarovný mok.

Podľa archeológov pestovali vinič na našom území Kelti. Kelti produkovali a vyvážali víno ako luxusný tovar do severných oblastí. Následne sa v Malých Karpatoch zložili Rimania za vlády cisára Marca Aurélia Próba, vďaka ktorým sa pestovanie viniča zintenzívnilo.

Väčšina vinohradu bola žiaľ zničená po vpáde Tatárov. Obnovu evidujeme v 15. storočí, vďaka prisťahovalcom na západe a východe. Dnes je ťažko uveriteľné, že najstaršou vinohradníckou obcou je práve hlavné mesto Slovenska. Bratislava mala významné postavenie vďaka Dunajskej obchodnej ceste.

Písomné záznamy sa datujú okolo rokov 997-1038. Práve tu sa začína vyrubovať daň z viníc a z ich produkcie. Mestá získavali privilégia a slobody. Zvyky v pestovaní sa dedili, vznikali vinohradnícke cechy a tzv. právo výčapu. V 16.-17. stor.,aj vplyvom chorôb či škodcov, sa však oblasti pestovania zužovali až na dnešnú podobu vinohradníckych oblastí.

V dnešnej dobe sa používajú moderné technológie, ktoré uľahčujú vinárom už i tak ťažkú prácu a pridávajú vínam na kvalite.