Výzdoba stužkovej, na želanie dievčat : Štýl "Las Vegas" červeno-zlatá.