Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov, ktoré nám zveríš, je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby si sa u nás cítil bezpečne. Tieto Zásady ochrany osobných údajov Ti vysvetlia, ako budú Tvoje osobné údaje, ktoré Nám poskytuješ Používaním Našej Internetovej stránky spracúvané, a chránené. Zároveň by sme Ťa chceli informovať o tom, aké práva v súvislosti so spracovaním Tvojich osobných údajov máš.

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Naše Zásady ochrany osobných údajov sme prispôsobili tak, aby boli v súlade s GDPR a so Zákonom.

V nasledujúcich bodoch Ti poskytneme informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov:

1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?

Sme prevádzkovateľom internetových stránok www.modrastrecha.sk, www.modrastrecha.cz, www.mojasvadba.sk, www.beremese.cz. Sme obchodná spoločnosť 4networks SK&CZ, s.r.o., so sídlom na Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO 47 696 184, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 97760/B.

Zodpovedná osoba za spoločnosť 4networks SK&CZ nebola ustanovená, nakoľko nám táto povinnosť z nariadenia GDPR nevyplýva. Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Tvojimi osobnými údajmi Ti však radi poskytneme na mailovej adrese privacy@mojasvadba.sk.

2. Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame


a.) Registračné údaje a údaje v Tvojom profile

Stránku Moja svadba si môžeš prehliadať aj bez registrácie, avšak na využitie niektorých služieb, ktoré ponúkame (publikovanie vlastného obsahu, prispievanie do diskusií, komunikácia s ostatnými používateľmi Mojej svadby, inzerovanie v bazári, a pod.), je potrebná registrácia na stránke.

Pri Tvojej registrácii na Našej Internetovej stránke od Teba budeme požadovať Tvoje užívateľské meno a emailovú adresu. V určitých prípadoch (napr. registrácia v určitých Službách poskytovaných na Internetovej stránke) od Teba budeme požadovať Tvoje telefónne číslo za účelom overenia Tvojej identity.

Pri Používaní Internetovej stránky si v Tvojom profile, ktorý Ti Registráciou vytvoríme, môžeš, ale nemusíš uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, bydlisko, fotografiu, stav (rodinný, alebo osobný) a meno, vek a fotografiu rodinného príslušníka a pod. Tieto údaje môžeš kedykoľvek vymazať z Tvojho profilu. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobného údaju, preto prosím ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš ich zverejniť na Internetovej stránke.

b.) Údaje získané súhlasom so zasielaním newslettra


Ak Nám k tomu udelíš súhlas pri registrácii alebo dodatočne v Nastavenia Tvojho profilu, spracúvame Tvoju emailovú adresu za účelom zasielania newslettra. Newsletter posielame maximálne dvakrát mesačne a informujeme Ťa v ňom o atraktívnom obsahu z Našej stránky. Odvolať súhlas so zasielaním newslettra je možné priamo v newslettri, v Nastaveniach profilu alebo na mailovej adrese privacy@mojasvadba.sk.

c.) Údaje získané využívaním Našich služieb

Rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj My zhromažďujeme informácie všetkých návštevníkov Našej Internetovej stránky, a to pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď (viac o cookies sa dočítaš v sekcii “Cookie pravidlá“, kde sa dozvieš, s akým účelom cookies používame a ako si ich môžeš vypnúť).

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto Internetovej stránky, zahŕňajú:
 • prehliadač, ktorý používaš,
 • internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku,
 • operačný systém Tvojho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • unikátna IP adresa zariadenia, ktoré si použil/a na prístup Našu stránku a
 • Tvoje Používanie Našej Internetovej stránky.

Tieto údaje sú pre nás nutné, aby sme Ti vedeli poskytovať Naše služby, aby sme Naše služby prispôsobili Tvojim potrebám a aby sme zabezpečili stabilitu a bezpečnosť stránky.

d.) Údaje v Tvojich príspevkoch

Na Našej Internetovej stránke môžeš uverejniť a zdieľať rôzne typy príspevkov (články, fotoalbumy, komentáre, príspevky v diskusiách (vrátane fotografií), inzeráty, a pod.). Niektoré z údajov v Tvojich príspekov môžu mať charakter osobných údajov, preto dôkladne zváž, aké údaje chceš o sebe zverejniť a ber na vedomie riziko ich zneužitia. Tvoje údaje a Príspevky budú prístupné Ostatným (budú verejne dostupné) a My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako Niekto iný môže využívať Tvoje údaje a Príspevky. Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od Nás rozumné požadovať.

e.) Údaje odovzdané využívaním služby Bazár

Ak v Našom Bazári nakupuješ ako neregistrovaný používateľ, pre zabezpečenie komunikácie medzi Tebou a predávajúcim budeme od Teba požadovať emailovú adresu. Emailová adresa a údaje, ktoré si vymeníš s predávajúcim, spracúvame iba na účely nevyhnutné k poskytnutiu služieb, to je zabezpečenie komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim s účelom dohodnutia obchodu. Ber, prosím, na vedomie, že všetky údaje, ktoré ako záujemca o inzerát poskytneš, sú predávajúcemu prístupné, preto dôkladne zváž, aké údaje chceš o sebe zverejniť a ber na vedomie riziko ich zneužitia.

f.) Údaje odovzdané zapojením sa do Našej súťaže

Každý registrovaný používateľ sa môže zapojiť do Nami organizovanej súťaže. Pre zapojenie sa do súťaže nezbierame špeciálne osobné údaje, spracúvame len údaje, ktoré nám poskytneš pri Registrácii. Po vyhodnotení súťaže budeme od víťaza požadovať meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúvame len za účelom doručenia výhry.

3. Ako osobné údaje používame?

a.) Poskytovanie našich služieb


Osobné údaje, ktoré nám poskytneš pri registrácii alebo vyplnením Tvojho profilu, spracovávame za účelom poskytovania služieb stránky Moja svadba. Vďaka registrácii na Našej stránke môžeš využívať doplnkové služby, ktoré bez registrácie nie sú k dispozícii. Stránku si môžeš prehliadať aj bez registrácie, no tieto doplnkové služby sú prístupné len pre registrovaných členov:

 • umožnenie Tvojej komunikácie na nej s Ostatnými používateľmi,
 • založenie, vedenie a správa Tvojho profilu na Internetovej stránke, ktorý Ti Registráciou vytvoríme,
 • spravovanie vlastného Fotoblogu, v ktorom môžeš zverejňovať vlastný obsah (krátke správy, fotoalbumy a články)
 • prispievanie do verejného alebo súkromného fóra
 • odoberanie Upozornení na nové príspevky v sledovaných diskusiách
 • informovanie o aktivitách, ktoré sa Ťa v rámci stránky týkajú (niekto z používateľov Ťa označil, niekto okomentoval Tvoj príspevok, niekto označil Tvoj príspevok ako “Páči sa mi to”, niekto pridal hodnotenie v Tvojom bazári, niekto Ti poslal novú súkromnú správu)
 • inzerovanie v Našom bazári (občianska inzercia)

Právnym základom spracúvania Tvojich osobných údajov za účelom poskytovania našich služieb je bezodplatná zmluva o využívaní portálu Moja svadba, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

b.) Zlepšovanie našich služieb


Údaje získané Tvojím používaním Našej stránky využívame na to, aby sme vedeli Naše služby prispôsobiť Tvojim potrebám, aby sme zabezpečili stabilitu a bezpečnosť stránky a na to, aby sme zlepšovali Naše služby. Takéto údaje používame na:

 • analytické účely, aby sme rozumeli, ako stránku používaš,
 • zlepšenie dizajnu Internetovej stránky a optimalizácia jej obsahu a funkcií, a Služieb, ktoré poskytuje
 • poskytovanie lepšieho online zážitku z Našej stránky

Tieto údaje používame na vytvorenie lepšej Internetovej stránky. Rovnako sledujeme Používanie Internetovej stránky užívateľmi a zhromaždujeme všeobecné demografické informácie. Pomocou týchto údajov sme schopní lepšie pochopiť ako Ty a Ostatní Používate Internetovú stránku a merať efektivitu reklamy. To Nám umožňuje zistiť, ktoré časti Internetovej stránky sú pre Teba najzaujímavejšie, atď.

Nevykonávame profilovanie Tvojich osobných údajov.

c.) Informácie o aktivitách, ktoré sa Ťa týkajú


Tvoju emailovú adresu, ktorú si zadal pri registrácii, využívame na zasielanie oznámení, ktoré súvisia s poskytovaním Našich služieb. Počas neprítomnosti na Našej stránke Ťa mailom informujeme o novej internej pošte na stránke, o nových správach v Tvojom bazári, o nových upozorneniach zo stránky. Nastavenia mailových oznámení si môžeš spravovať v Upozorneniach, v Tvojom bazári a v Internej pošte, kde si môžeš oznámenia úplne zrušiť alebo zmeniť ich intenzitu podľa Tvojej preferencie.

d.) Newsletter

Ak Nám k tomu udelíš súhlas, spracúvame Tvoju emailovú adresu za účelom zasielania newslettra. Newsletter posielame maximálne dvakrát mesačne a informujeme Ťa v ňom o atraktívnom obsahu z Našej stránky. Marketingový súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať priamo v newslettri, v Nastaveniach profilu alebo na mailovej adrese privacy@mojasvadba.sk. Právnym základom spracúvania Tvojich osobných údajov za účelom zasielania newslettra je Tvoj súhlas, ktorý bol udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

e.) Bezpečnosť a ochrana práv


Tvoje osobné údaje poskytnuté pri registrácii taktiež spracúvame za účelom poskytovania súčinnosti pri kontrole / výkone dozoru podľa osobitných predpisov a za účelom bránenia zákonných práv v rámci sporov.

4. Komu údaje sprístupňujeme?

V zmysle GDPR a Zákona je možné, aby sme ako prevádzkovatelia spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre Nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a podľa Našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby Tvoje osobné údaje boli v bezpečí.

Spolupracujeme s nasledovnými sprostredkovateľmi:

Gabriel Ševeček, sídlo Štiavnické Bane 434, 969 81 Štiavnické Bane, IČO: 47968303

Peter Pristaš, sídlo Borodáčova 3115/5, 821 03 Bratislava, IČO: 51645742

Ondrej Husár, sídlo Macharova 1116/9, 851 01 Bratislava, IČO: 48319899

Jaroslav Chrťan, sídlo kpt. Rašu 25 841 01 Bratislava, IČO: 36653764

Jaga Media, s. r. o., sídlo Pražská 1279/18, 102 00 Praha - Hostvař, IČO: 27076695

LORI IT, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 50490681

VNEt, s. r. o., sídlo Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35845007

Jaga GROUP, s.r.o., sídlo Imricha Karvaša 2 811 07 Bratislava, IČO: 35705779

Websupport, s. r. o., sídlo Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928

MailChimp / The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe
Zoznam, s.r.o., sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076

Tvoje osobné údaje tiež môžu byť v prípade potreby postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

- subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – napr. daňovým úradom, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu na ochranu osobných údajov SR,
- tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

Súhlasíš s tým, že Tvoje Príspevky môžu byť tiež zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako je Google. Môžeš tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako je Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Tvojich údajov, vrátane Tvojich Príspevkov na Internetovej stránke.

5. Odovzdávanie údajov do tretej krajiny

Keďže sme spoločnosť, ktorá prevádzkuje internetové stránky na území Slovenskej a Českej republiky, prenos osobných údajov sa uskutočňuje do Českej republiky. Ak si nám k tomu udelil súhlas a Tvoje osobné údaje spracúvame aj za účelom marketingu (zasielania newslettra), sú Tvoje osobné údaje spracovávané Naším sprostredkovateľom so sídlom v USA. Tento sprostredkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a zaručuje primeranú úroveň ochrany pre Tvoje osobné údaje.

6. Ako Tvoje osobné údaje chránime?

Tvoje osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Tvoje osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

Máme niekoľko úrovní zabezpečenia Našej Internetovej stránky. Zaviedli sme softvérové a hardvérové zabezpečenia, vrátane brány firewall a šifrovanie dát určených k ochrane Tvojich osobných údajov pred neoprávneným prístupom.

7. Ako dlho údaje uchovávame?

Osobné údaje, ktoré Nám zveríš pri registrácii a spracúvame ich za účelom poskytovania našich služieb uchovávame po dobu trvania Tvojej registrácie na stránke, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli Tvoje konto prevádzkovať. Berieš na vedomie, že kópiu Tvojich údajov si uchovávame zálohovanú v Našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 3 rokov od skončenia Registrácie, a to za účelom prípadnej potreby zaistenia alebo riešenia protiprávneho konania na Našej stránke. Berieš tiež na vedomie, že Tvoje príspevky zverejnené vo verejnom fóre zostávajú na Našej stránke aj po skončení Tvojej registrácie, keďže je to podstata služby, ktorú poskytujeme a ktorú si počas trvania Tvojej registrácie využíval. V prípade, že niektorý z Tvojich príspevkov vo fóre obsahuje údaje, ktoré majú charakter osobných údajov, obráť sa na nás mailom na privacy@mojasvadba.sk. Príspevky mimo fóra (Tvoje inzeráty, Tvoje albumy, správy a články v sekcii Fotoblogy) môžeš počas trvania Tvojej registrácie kedykoľvek zmazať.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na marketingové účely (zasielania newslettra), uchovávame 3 roky od udelenia súhlasu, alebo do jeho odvolania. Súhlas so zasielaním newslettra môžeš odvolať podľa bodu 10. Odvolanie súhlasu.

8. Aké sú Tvoje práva?

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Tebe spracovávame, Ti vyplývajú viaceré práva, ktoré si môžeš uplatniť:

a.) Právo na prístup k osobným údajom


Máš právo na prístup k Tvojim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Tvoje osobné údaje spracúvame, poskytneme Ti informácie o tom, aké údaje o Tebe spracúvame, za akým účelom, komu sme Tvoje osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Tvoje údaje uchovávať. Ak požiadaš o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Ti poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadaš o iný spôsob.

b.) Právo na opravu osobných údajov


Ak sú Tvoje osobné údaje nesprávne, máš právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máš právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžeš opraviť alebo doplniť v Nastaveniach profilu, alebo Nás môžeš požiadať o ich opravu.

c.) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov


Máš právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadaš namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebuješ ich Ty na uplatnenie právneho nároku.

d.) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)


Máš právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Tvoje osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláš súhlas na spracúvanie Tvojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

e.) Právo na prenosnosť osobných údajov


Ak údaje spracúvame na základe zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Návrh na konanie


Ak sa cítiš dotknutý na svojich právach, môžeš podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona.

9. Ako si môžeš uplatniť svoje práva?

Ak spĺňaš podmienky, môžeš si práva uvedené v kapitole 8. uplatniť nasledovne:

- písomne na adrese Spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o., alebo 

- emailom na adrese privacy@mojasvadba.sk

Ak nebudeš spokojný s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Tvojich práv alebo ak si myslíš, že Tvoje údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máš právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je naším hlavným dozorným orgánom.

10. Odvolanie súhlasu

Ak Tvoje osobné údaje spracúvame na základe dobrovoľného udelenia súhlasu (súhlas na zasielanie newslettra), uchovávame Tvoje údaje, kým príslušný súhlas neodvoláš. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Tvoj súhlas udelený na marketingové účely (newsletter) môžeš odvolať v nastaveniach Tvojho profilu alebo priamo v Nami zasielanom newslettri, v ktorom sa vždy nachádza odkaz na odhlásenie sa z newslettra. Ak sa Ti nepodarí odvolať súhlas cez nastavenie profilu ani cez odhlásenie priamo v newslettri, môžeš nás kontaktovať na emailovej adrese privacy@mojasvadba.sk.

11. Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vychádzajú z informačného memoranda o spracovaní osobných údajov Našou spoločnosťou. Podrobne si ich môžeš prečítať tu:

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom využívania služby portálu Moja svadba
Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti so spracúvaním fotografií
Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s marketingom
Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s organizovaním súťaží
Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s cookies
Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s evidenciou pošty
Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s účtovníctvom
Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania služby klientovi inzercie

12. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie Internetovej stránky alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na Našej Internetovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. O aktualizácii Zásad ochrany osobných údajov Ťa budeme informovať prostredníctvom internej pošty na Našej stránke. Používaním Našej Internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že si sa oboznámil so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase Používania Internetovej stránky.

Posledná revízia: 25.05.2018