6.6. - tento magický dátum si vybralo dosť veľa z nás ako deň svojej svadby :) prinášam zbierku fotografií od nás - neviest zo 6.6.2015 :)