Veríme, že sa to podarí a dňa 28.júla 2007 spečatíme pred Bohom svoju lásku a po prvýkrát sa predstavíme ako manželia!