Tak všetko to začalo 1.8.2007 na naše 7 výročie keď ma požiadal o ruku :)
reálne prípravy na náš deň D ktorý je bližšie a bližšie :)
postupne budem pridávať to čo už mám