....a pomaly aj nám začínajú prípravy na náš najkrajší deň... 2.9.2006