.... ak už majú všetko a peniaze im nechcete darovať...