Keď,že tinka661 sem nechodí,založila som ja nový album