28.09.2019
Drozdovo
album venovaný nápadom, snom, túžbam, očakávaniam...