**09.10.2010** ♥ svadba ♥ Château Béla,
predstava verzus realita a co sa nezmestilo do svadobneho albumu